برپایی نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های دانش بنیان

در حال حاضر ۶۵ شرکت دانش بنیان در استان فعال است که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها در پارک علم و فناوری کرمانشاه مستقر هستند.

سال ۱۴۰۱ را در حالی آغاز کردیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به نام سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند.

یکی از واحد‌های دانش بنیان واحد تولید تجهیزات نشا در کشور است که ۹۵ درصد تولید را در بازار در دست دارد.

دانش بنیان‌ها به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشور، هر گره کوری را باز میکنند.

دانش بنیان‌های پارک علم و فناوری کرمانشاه سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون دلار محصولات فناورانه خود را به کشور‌های مختلف صادر کردند .


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8221382/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

پارک علم و فناوری کرمانشاه به عنوان اولین پارک غرب کشور با هدف حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تولید ثروت از علم فعالیت خود را از سال ۸۴ آغاز و تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد فناور را حمایت کرده است.