برخی از مردان داوطلبانه برای فرار از همسران خود در اوکراین مبارزه می‌کنند

در حال تکمیل …


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8251279/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

«یاروسلاو شاپوشنیکوف» شهردار شهر معدن زغال سنگ «وورکوتا» ادعا کرد که یک دهم مردانی که در روسیه برای درگیری با اوکراین داوطلب می‌شوند، برای فرار از همسران خود این کار را انجام می‌دهند.

این مقام از زنان روسی خواست تا برای شوهران خود «پشتیبان» محکمی باشند و از آن‌ها حمایت کنند. با این حال، شاپوشنیکوف در مورد این‌که تخمین ۱۰ درصدی او بر چه اساسی است، توضیح نداد.

به گزارش آرتی، شاپوشنیکوف در طی یک میزگرد آنلاین با موضوع «ورکوتا را باز کنید»، مدعی شد: «حدود ۱۰ درصد از داوطلبانی که به خط مقدم می‌روند احتمالاً همسرانشان به یک زندگی مناسب عادت کرده‌اند. و نق می‌زنند، نق می‌زنند و نق می‌زنند.»