بانوی کرمانی فاتح مسابقات دارت ناوک در آذربایجان غربی

گردهمایی بزرگ ناوک در تبریز با برگزاری مسابقات انفرادی در بخش‌های بانوان و آقایان، به همّت کمیته دارت آذربایجان غربی در ارومیه انجام شد.

این مسابقات سومین مسابقات رسمی ناوک در تور قهرمانی و گردشگری تیرماه ۱۴۰۱ بود که با شرکت بیش از ۷۰ بازیکن از سراسر کشور در خانه دارت ارومیه برگزار شد.

در پایان در بخش بانوان، نسرین ریکی بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8192271/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C