ایجاد یک کمربند امنیتی در پیرامون افغانستان لازم است

رئیس جمهور تاجیکستان گفته با وجود تلاش چشمگیر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، برخی کشورها رویکرد واحدی در افغانستان از رشد تروریسم ندارند.

امامعلی رحمان در این نشست با اشاره به افغانستان، تهدیدات امنیتی منطقه را جدی دانست و گسترش افکار افراطی در بین جوانان هشدار داد.

رحمان این سخنان را در کنفرانس “همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و ‌جلوگیری از حرکت تروریست‌ها” بیان کرد.

این کنفرانس امروز سه‌شنبه، ۲۶ میزان ۱۴۰۱ در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده است.

رئیس جمهور تاجیکستان گفت در برخی از مناطق جهان انواع تروریسم تبلیغ می‌شود و با شعارهای ایدئولوژی افراطی بر روی ذهن جوانان کار می‌شود.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان برای پیشگیری از ورود تروریستان از افغانستان به کشورهای دیگر گفته است که تروریستان همچنان در تلاش گذشتن از مرزها هستند.

رحمان خطاب به شرکت کنندگان هشدار داد تا زمانی که همه طرف‌های ذینفع رویکرد مشترک نداشته باشند، مبارزه با تروریسم و تبلیغ افراط‌گرایی غیر ممکن است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8262204/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گفته رئیس‌جمهور تاجیکستان، تروریستان از خاورمیانه هم به افغانستان برده می‌شوند و کارهای گروه‌های تروریستی در این کشور تهدیدی جدی برای آسیای میانه است.

امامعلی رحمان پیشتر گفته بود که در افغانستان ده‌ها هزار “مجاهد و انتحاری” آموزش می‌بینند.