ایجاد ثبات در بازار ارز/ تسریع در احداث فاز‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر

در این جلسه با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش ظرفیت تولید برق و نقش بی‌بدیل برق هسته‌ای در متنوع‌سازی سبد انرژی کشور، مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در احداث فاز‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر انجام شود.

اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی همچنین با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و معیشت مردم مقرر کردند مسئولان و متولیان سه قوه با هماهنگی هر چه بیشتر زمینه بهبود معیشت مردم، رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار‌های مختلف به ویژه بازار ارز را فراهم آورند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8285202/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1