امکان صدور بیمه‌نامه تکمیلی اربعین در همه شرکت‌های بیمه وجود دارد

به گفته بهزادپور، این بیمه نامه به صورت پایه بوده، زائرین در صورت تمایل و برای اطمینان خاطر بیشتر نسبت به تهیه بیمه نامه تکمیلی که از سوی تمامی شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود اقدام کنند.

او گفت: زائرین با مراجعه به سامانه سماح قبل از عزیمت به این مراسم می‌توانند بیمه نامه خود را با مبلغ ۱۸ هزار تومان خریداری کنند.

او  گفت: سفارت عراق و سازمان حج و زیارت، انتخاب شرکت بیمه را منوط به داشتن شعبه در کشور عراق دانستند و بر همین اساس بیمه سامان به عنوان تنها شرکتی که در آنجا شعبه دارد، برای این مهم انتخاب شد. سایر شرکت‌های بیمه نیز برای صدور بیمه مکمل اربعین آمادگی خود را اعلام کردند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8233814/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 مجید بهزادپور گفت: افزایش نرخ حق بیمه پایه زائرین یکی از اقدامات حمایتی صنعت بیمه در ایام اربعین است و با رایزنی‌های انجام شده، مبلغ حق بیمه زائرین که می‌بایست حداقل دو برابر می‌شد با مبلغ ۱۸ هزار تومان قبلی ارائه شد.