امدادگران جمعیت، ولی نعمت ما در هلال احمر هستند

به گفته او هلال احمر خوزستان باید با تلاش مداوم به جایگاه اصلی و تخصصی خود برگردد و همه عزیزان در راه رسیدن به این مهم سهیم هستیم.

او ادامه داد:انشاالله ارزیابی‌ها علمی ومنطبق بر واقعیات احصا خواهد شد تا شاهد اجرای نظام جزا و پاداش اجرایی و عملیاتی شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8273162/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

شعبانی می گوید: در گذشته اختیارات محدود و حوزه عملکردی وسیع بود، اما در این دوره مدیریتی تلاش شده با بهره گیری از ظرفیت نخبگانی و نیرو‌های جوان تصمیم گیری در همه سطوح انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان می گوید: امروز نیازمند حرکت اصولی بر مبنای شرح وظایف نگاشته شده برای جمعیت هستیم تا از سد مشکلات گذشته و به سوی افزایش کارایی طی مسیر کنیم.

وحید شعبانی گفت: رویکرد‌ها باید به سمت ماموریت‌های سازمانی پیش برود تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کرده و شاهد رشد و تعالی جمعیت هلال‌احمر باشیم.