البرز رتبه چهارم کشور را در خصوص شرکت‌های دانش بنیان دارد

او شاخص نوآوری ایران در سال‌های گذشته را ۱۲۰ برشمرد و افزود: در سال ۲۰۲۱ این شاخص به عدد ۶۰ رسید، بر این اساس راهبردهایی را تعریف کرده ایم تا در راستای آن توسعه و تکمیل زیست بوم نوآوری استان با تمامی ظرفیت‌ها انجام شود.

رئیس پارک علم و فناوری البرز افزود: با توجه به این که استارت تاپ‌ها حلقه اول فعالیت دانش بنیان ها هستند، در این راستا پارک علم و فناوری آمادگی این را دارد که آموزشگاه «الف» در مسیر توسعه فعالیت دانش بنیان‌ها راه‌اندازی شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8244411/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

عباسی در خصوص میزان اشتغالزایی در این شرکت‌ها می گوید: طبق آمار موجود، تا پایان مرداد ماه سال جاری هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های دانش بنیان البرز مشغول به کار شدند.

مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز،با بیان این که ۳۴۷ شرکت دانش بنیان در البرز مستقر است، گفت: با این تعداد شرکت دانش بنیان چهارمین استان کشور از این حیث هستیم که با استان سوم (استان خراسان) فاصله کمی وجود دارد.

او گفت: هدف ما به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی در استان و رفع نیازهای فناورانه است.

او هزینه فروش شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: ۷۰ درصد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری، دانش بنیان هستند؛ سعی داریم تا پایان سال این آمار ۲۰ درصد افزایش یابد.