افتتاح بازارچه هنرهای دست ساز هنرمندان در طرقبه

بازارچه محصولات دست ساز هنرمندان طرقبه ای به همت زوج جوان در این شهر افتتاح شده است و این مکان با ایجاد فضایی برای فروش صنایع دستی طرقبه، باعث رونق بخشیدن فروش این هنرهای دست ساز شده است.