اعلام میزان فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری

آقای چراغ پور مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارندگی طی مدت فعالیت سامانه بارشی تا ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز پنج شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در این استان به شرح زیر اعلام شد.


بیشتر بخوانید


همچنین میزان بارندگی در بروجن ۱۹.۷ میلیمتر، در ایلبگی ۳۰.۲ میلیمتر، در لردگان ۴۴ میلیمتر، در مالخلیفه ۴۲.۶ میلیمتر، در بلداجی ۳۳.۶ میلیمتر و در بازفت ۵۷.۵ میلیمتر به ثبت رسید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8274186/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

در شهرکرد مرکز استان ۳۶.۱ میلیمتر، در کوهرنگ ۱۰۴.۶ میلیمتر، در اردل ۳۹.۶ میلیمتر، در سامان ۳۰.۱ میلیمتر، در فرخ شهر ۳۶.۴ میلیمتر، در فارسان ۳۴ میلیمتر، در بن ۲۲.۴ میلیمتر و در شلمزار ۴۲.۶ میلیمتر بارندگی رخ داده است.