اصلاح و بازسازی شبکه‌های آب و فاضلاب محله‌های کوی ملت و دوهزار بندرعباس

به گفته حمزه پور، توسعه و بازسازی شبکه‌های بافت فرسوده، مشکلات آبفا را نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8212059/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

او ابراز امیدواری کرد، با اجرای حداقلی پروژه ها و امکان پیاده سازی طرح شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.

حمزه پور گفت: با هدف بهره مندی ساکنان این مناطق، طرح های توسعه ای و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب در دستور کار قرار خواهد گرفت و در معابری که از لحاظ فنی و اجرایی امکان پذیر باشد، شبکه گذاری انجام خواهد شد.

عبدالحمید حمزه پور با اشاره به بازدید استاندار هرمزگان از محله دوهزار و درخواست های مردمی گفت: بافت فرسوده شهر بندرعباس علاوه بر اینکه اجرای شبکه آب و فاضلاب را با مشکل مواجه کرده است باعث شده تا مردم نیز با سختی‌هایی مواجه شوند.

او گفت: پس از اجرای کامل طرح بازآفرینی شهری، مشکل اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب بویژه در محله‌های کوی ملت و دوهزار مرتفع خواهد شد.