استخراج سالانه بیش از ۱۸ میلیون تن مواد معدنی در آذربایجان غربی

عبدالحمید سرتیپی گفت: در آذربایجان غربی ۵۳۳ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر وجود دارد که زمینه اشتغال مستقیم را برای ۵ هزار و ۳۳۰ نفر در استان فراهم کرداند.

سرتیپی تصریح کرد: هم اکنون در استان۳۱ معدن دارای گواهی کشف با ذخیره قطعی بیش از ۹۶ میلیون تن انواع مواد معدنی وجود دارد که تعدادی از این معادن در حال تجهیز و آماده سازی برای بهره برداری هستند.

سرتیپی با اشاره به اینکه فعالسازی معادن راکد استان در اولویت برنامه های کاری صمت آذربایجان غربی است، گفت: در راستای فعال سازی معادن راکد استان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت آنها در توسعه اقتصادی استان، معادن راکد و غیر فعال از طریق مزایده عمومی که در حال برگزاری و سپری کردن روند قانونی خود می باشد به واجدین شرایط واگذار خواهند شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8281321/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۲۷ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت استخراج سالانه بیش از یک میلیون و ۳۹۴ هزار تن و ذخیره قطعی ۴۶ میلیون و ۹۷۵ هزار تن انواع مواد معدنی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۷۴ نفر در استان صادر شده است که برای بهره برداری از این معادن بیش از ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

وی افزود: با توجه به پروانه های صادره در استان ۵۳۳ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر است که سالانه بیش از ۱۸ میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج می شود همچنین ذخیره قطعی مواد معدنی معادن دارای پروانه در استان بیش از یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون تن می باشد که برای بهره برداری از این معادن بیش از ۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.