از افتتاح اغذیه فروشی تا حوله بافی به همت خانواده‌های زندانیان

بیشتر بخوانید


او هدف از معرفی این افراد به واحد‌های فنی و حرفه‌ای را کسب استقلال اقتصادی و تأمین معیشت خانواده زندانیان عنوان کرد.

حجت الاسلام موحدی راد با اشاره به حمایت سایر نهاد‌های حمایتی اظهار کرد: ۳۹۶ معرفی نامه نیز به نهاد‌های حمایتی داده شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: هدف کار انجمن حمایت از زندانیان این است که علی رغم استقرار زندانیان در زندان، خانواده آن‌ها رها نشوند و به مسائل اقتصادی، فرهنگی و معیشتی آن‌ها پرداخته شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ۲۵ دوره آموزشی نیز برای ارتقای سطح فرهنگی و علمی خانواده‌ها برگزار شده است.

حجت الاسلام موحدی راد بیان کرد: ۳۵ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و ۱۹ میلیارد تومان کمک نقدی به خانواده زندانیان از ابتدای امسال اعطا شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8231494/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

حجت الاسلام موحدی راد بیان کرد: همسر یکی دیگر از زندانیان نیز با کمک نهاد‌های حمایتی، در پارکینگ منزل خود، کارگاه بافت حوله پارچه‌ای را راه اندازی کرده و از آن بازدید شد.

او گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۶۰ خانوار زندانی در انجمن حمایت از زندانیان پذیرش شده و بیش از ۹۰۰ مشاوره به آن‌ها داده شده است.

او افزود: امروز نیز در قالب این طرح، یک واحد اغذیه فروشی که به همت همسر یکی از زندانیان و مشارکت انجمن حمایت از زندانیان افتتاح شد و خانواده زندانی قرار است این واحد صنفی را مدیریت کند.

او گفت: از ابتدای امسال با حمایت انجمن حمایت از زندانیان، ۹ زندانی از زندان آزاد شده اند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ۹۸ مورد نیز به واحد‌های فنی و حرفه‌ای و حرفه آموزی معرفی شده اند.


حجت الاسلام موحدی راد با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۳۷۸ مورد کمک نقدی و غیرنقدی از خانواده زندانیان در این مدت صورت گرفته است، ادامه داد: ۱۰۵ مورد نیز برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

حجت الاسلام موحدی راد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: هر هفته در قالب طرح نذر هشتم، سرکشی از خانواده زندانیان در استان انجام می‌شود.