اختصاص ۱۹۰ هکتار زمین برای گسترش شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در راستای حفاظت از منافع بیت المال ۱۰۷ فقره قرار داد واگذاری زمین که با افراد پیش از این منعقد شده بود و پس از گذشت چندین سال افراد نتوانسته بودند طرح خود را راه اندازی کنند، در سال ۱۴۰۰ فسخ و ۱۰ هکتار زمین صنعتی آزاد سازی شد.

راشکی در خصوص واحد‌های تولیدی که راکد بودند گفت: در سال گذشته ۲۵ واحد از آن‌ها راه اندازی مجدد شد.

وی افزود: برنامه عمل خوشه کسب و کار سراوان از سال گذشته آغاز شد و تاکنون اقدامات مهم دیگری نیز در این خوشه صورت گرفته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8227253/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ادامه اظهار کرد: در یکسال گذشته ۲۱۱ قرارداد با سرمایه گذاران منعقد شده است که ۴۶ قرارداد در هشت ماهه سال قبل و ۱۹ قرارداد در چند ماه سال اخیر بوده اس

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان همچنین افزود: اولین برند با نام بومی بیرک برای یکی از اعضای خوشه کسب و کار بسته بندی خرمای سراوان سیستان و بلوچستان نیز ثبت شد.

وی همچنین گفت: در هفته دولت با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ۱۵ طرح زیر ساختی در استان به بهره برداری رسیده و در حال حاضر هفت واحد صنعتی اماده بهره برداری است.

راشکی  گفت: در یکسال اخیر ۱۴۰ میلیارد تومان برای احداث زیر ساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی استان تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین ۷۰ درصد تورماهیان کشور، ۴۰ درصد پابندو یراق الات ریلی کشور، ۱۴ درصد کود و سموم کشاورزی و ۴۵ درصد تن ماهیان کشور از این استان تامین می‌شوند.

راشکی یاد آور شد: قرار است ۱۰۰ فقره قرار داد دیگر که طی چند سال اخیر هنوز راه اندازی نکرده و به اخطار‌های این شرکت نیز در خصوص راه اندازی توجهی نکرده اند، در سال جاری فسخ و ۱۵ هکتار زمین صنعتی دیگر آزاد سازی شود.