اجرای طرح توسعه اقتصادی و تهیه اطلس سرمایه‌گذاری شهر سقز

 

 

 

رحمت صادقی روز شنبه اظهار داشت: این طرح با هدف ارائه راهبردهای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، به ویژه در قالب ساختارهای مشارکتی با شهرداری سقز، به منظور توسعه پروژه‌های اولویت‌دار با هدف توسعه شهر، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مدیریت شهری به اجرا درخواهد آمد.

رییس دانشگاه کردستان یادآور شد: در این برنامه راهبردی، عرصه‌های موضوعی اثرگذار، الگوها و گرایش‌های عرضه و تقاضای زمین، متناسب با ماموریت توسعه شهر سقز، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: نتایج این طرح به شناسایی و تحلیل راهبردی ظرفیت‌های اقتصادی، شناسایی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در قالب فضایی-مکانی و تدوین یک اطلس سرمایه‌گذاری ناظر بر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی با مدیریت شهری سقز، منجر می‌شود.

رییس دانشگاه کردستان با بیان اینکه مجموعه‌ای از روش‌های بهینه سرمایه‌گذاری، تامین مالی و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران، ارائه می‌شود، اظهار داشت: خروجی اصلی این مطالعه در قالب ۴۰ بسته سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اولویت‌دار، با عنایت مطالعات راهبردی، فضایی، اقتصادی و جامعه‌شناختی آنها به تفکیک هر پروژه، ارائه خواهد شد.  


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8265292/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B2

وی ادامه داد: در گام بعدی نیز این پژوهش‌ها در ابعاد فنی و گروه‌های هدف تدقیق شده و سپس برآورد هزینه‌ها، درآمدها و منفعت به تفکیف هر یک از آنها انجام می‌پذیرد.  

 

صادقی افزود: بر این اساس حوزه‌های اولویت‌دار توسعه سرمایه‌گذاری در سطح شهر شناسایی و بر اساس پتانسیل‌های مکانی در شهر و نحوه دسترسی به آنها، سازمان فضایی فعالیت‌های شهری بازتنظیم و پروژه‌های مزیت‌دار برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌شوند.