اتحادیه اروپا فرمانده سپاه کرمانشاه را تحریم کرد

پیش از این نیز، سردار علی اکبرجاویدان، فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از سوی این نهاد تحریم شده بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8306979/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

در لیست اعلامی، نام سردار سرتیپ بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز به چشم می‌خورد.

طبق سند منتشر شده اتحادیه اروپا ۲۰ شخص و یک نهاد را در رابطه با حقوق بشر به فهرست تحریم‌های این بلوک اضافه کرده و در رابطه با ادعای استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین نیز ۴ شخص و ۴ نهاد تحریم شدند.