ابطال کارت سوخت ۲۰۰ تاکسی غیرفعال در بندرعباس

عمار زاهدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی و به منظور نظارت بر نحوه فعالیت ناوگان تاکسیرانی شهری و کنترل بهینه مصرف سوخت، فعالیت کلیه رانندگان طی یک ماه گذشته توسط بازرسین و نمایندگان خطوط تحت کنترل و نظارت قرار گرفت.

او گفت: طی این بررسی‌ها در فاز اول، کارت سوخت ۲۰۰ تاکسی که در سامانه اتوتاکسی ثبت نام نکرده و غیرفعال بودند باطل شد.

زاهدی گفت: این اقدام با هدف فعال‌سازی ناوگان تاکسیرانی غیرفعال و افزایش تعداد تاکسی‌های فعال در سطح شهر انجام شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8186969/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: این روند ادامه خواهد داشت و اگر فعالیت نداشتن رانندگان ادامه‌دار شود پس از ابطال کارت سوخت، پروانه فعالیت رانندگان نیز غیرفعال می‌شود.