آغاز هفته ای آفتابی در مازندران

او افزود:هوای مازندران روز یکشنبه صاف تا نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت:آسمان مازندران روز دوشنبه صاف تا نیمه ابری وهمراه با افزایش دما پیش بینی می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8286493/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

بسطامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: وضعیت جوی مازندران امروز شنبه ۲۸ آبان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.