آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در شیروان

امسال پیش بینی می‌شود از هر هکتار ذرت علوفه‌ای در شهرستان شیروان به طور میانگین مقدار ۵۰ تن علوفه و ذرت برداشت شود.

پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷ هزار تن محصول ذرت علوفه‌ای از سطح ۳۶۰ هکتار اراضی کشاورزی شیروان برداشت شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8267126/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

مدیر جهاد کشاورزی شیروان  گفت:  شیروان رتبه نخست تولید ذرت علوفه‌ای را در استان دارد.

ذرت علوفه‌ای یکی از مهمترین محصولاتی است  که در شیروان ارقام مختلفی از آن کشت می‌شود و برداشت آن چند روزی است در شیروان آغاز شده است.