آسمانی صاف و جوی آرام در اغلب مناطق کشور

از روز شنبه تا اواخر هفته آینده در غالب مناطق کشور هوای گرم و آرام استقرار خواهد داشت. امروز شرق دریای عمان و نیمه غربی خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی ۵ روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام حاکم است تا بعداز ظهر جمعه در استان‌های مرزی واقع در غرب و جنوب غرب کشور گردوغبار رقیق و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و در شرق جنوب شرق و برخی مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8220798/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1