آرامش در آب‌های دریای خزر

بزرگترین دریاچه جهان در این مدت برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8229497/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

همچنین ارتفاع موج هم در نزدیک سواحل مازندران تا ۰۵ متر برآورد می‌شود.

هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد:بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، دریای خزر امروز شنبه ۱۲ شهریور ماه با موج کوتاه همراه است.

سرعت وزش باد امروز در نزدیک سواحل استان تا ۶ متر بر ثانیه پیش بینی می‌شود.