آذربایجان غربی تا ۵ درجه سردتر می شود

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی:

وی ادامه داد: دمای هوای ارومیه در ۲۴ ساعت گذشته در گرمترین ساعت ۱۶درجه بالای صفر و در سردترین ساعت ۵ درجه بالای صفر گزارش شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8266484/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی خاطرنشان کرد: بیشترین بارندگی ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به تکاب با ۱۲میلیمتر بارندگی است.

کریمی کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با خروج سامانه بارشی از استان دمای هوای تا ۵درجه کاهش می یابد.

کریمی در خصوص گرمترین و سردترین شهرهای استان نیز یاد آور شد: در ۲۴ ساعت گذشته چالدران با یک درجه زیر صفر سردترین و پیرانشهر با ۲۳درجه بالای صفر گرمترین شهر استان گزارش شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی از استان شاهد وزش گاها شدید باد در مناطق جنوب استان خواهیم بود لذا هم استانی ها از ایمنی سازه ها خود مطمئن شوند.

وی تصریح کرد: براساس آخرین الگوهای پیش یابی تا اواخر وقت امروز دوم آبان ماه در برخی نقاط به ویژه در نیمه جنوبی استان شاهد بارش های پاییزی خواهیم بود.