آخرین خبر از فوتبال لیگ برتر جوانان البرز

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8257198/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2

در هفته هشتم این رقابت‌ها و در ورزشگاه شریعتی کرج، تیم امین البرز با نتیجه ۳ بر ۲ تیم شهدای رزکان شکست داد، تیم چور البرز ۲ بر ۱ از سد تیم دهستان سعیدآباد گذشت، تیم احرار رضا ۱ به ۴ مغلوب تیم پارسیان شد و دیدار تیم‌های پاسارگاد و جاوید هم ۴ برصفر به سود تیم پاسارگاد پایان یافت.