آخرين وضعيت ترافيكى محورهاى مواصلاتى كشور


رييس مركز كنترل ترافيك پليس راهور فراجا گفت:تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه برقرار است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297498/%D8%A7%D9%93%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1