آب‌گیری سد چم‌شیر حوزه کشاورزی خوزستان را با خطر مواجه می‌کند

سید کریم حسینی گفت: سد چم‌شیر در مسیر رودخانه زهره احداث شده و خوزستان در پایین‌دست این سد هفت شهر را داریم که چنانچه آب‌گیری این سد صورت بگیرد، هم آسیب جدی به محیط‌زیست و هم کشاورزی خوزستان به ویژه در جنوب شرق استان وارد می‌شود.

به گفته او همه کارشناسان امر این هشدار را داده‌اند که آب‌گیری سد چم‌شیر با توجه به دبی پایین رودخانه زهره و همچنین چشمه‌های آب شور و لایه‌های نمکی و آهکی می‌تواند یک تهدید جدی برای محیط‌زیست باشد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8313353/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

او می گوید: آب‌گیری سد چم شیر با توجه به اینکه در حوزه آن هم چشمه‌های آب شور، نمکی و آهکی وجود دارد، قطعاً خاطره تلخ سد گتوند را تکرار می‌کند؛ آب‌گیری این سد دغدغه فکری برای کارشناسان امر و مردم ایجاد می‌کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: مطالبه جدی کشاورزان، مردم جنوب شرق خوزستان و فعالان زیست‌محیطی این است که به هیچ وجه آب‌گیری سد چم‌شیر انجام نشود، چون در این صورت جنوب شرق خوزستان با تهدید جدی زیست‌محیطی و به ویژه در حوزه کشاورزی مواجه می‌کند.